Redosljed postupaka pri ugradnji razdjelnika topline

MT mjerna tehnika → Novosti →Redosljed postupaka pri ugradnji razdjelnika topline

Konačnoj ugradnji razdjelnika predhodi 10 točaka:

 

  1. Međusobni dogovor suvlasnika koji su spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije – najmanje 80% suvlasnika mora biti suglasno da se u njihove stambene/poslovne prostore ugrade razdjelnici
  2. Suvlasnici odabiru ovlaštenu tvrtku koja će ugraditi razdjelnike
  3. Suvlasnici donose pisanu Odluke o ugradnji razdjelnika
  4. Predstavnik suvlasnika podnosi zahtjev „distributeru energije” za izdavanje suglasnosti na Odluku o ugradnji razdjelnika
  5. „distributer energije” izdaje suglasnost na Odluku o ugradnji razdjelnika – ukoliko su zadovoljeni svi tehnički uvjeti
  6. „MT mjerna tehnika d.o.o.“  izvodi ugradnju razdjelnika
  7. Predstavnik suvlasnika upućuje „distributera energije” pisani dopis da su razdjelnici ugrađeni
  8. „distributer energije” dostavlja predstavniku suvlasnika na potpis prijedlog Odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije
  9. Predstavnik suvlasnika vraća „distributeru energije” popisanu Odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije
  10. „distributer energije” započinje raspodjelu i obračun u skladu s potpisanom Odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije