Zakonske odredbe

MT mjerna tehnika → Novosti →Zakonske odredbe

Zakonske odredbe

Ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu (razdjelnika) kao i modeli raspodjele te obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu definirani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11 i 99/14).

 

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku Uniju, prihvatiti će se obaveza nedavno usvojene direktive 2012/27/EU Directive on energy efficiency koja obavezuje sve članice EU na ugradnju individualnih mjerila potrošnje u stambenim zgradama zaključno sa 1. siječnjem 2017-e godine.